Wat geloven wij?

God, wie bent U?
Ik ben de God, die de aarde en hemel gemaakt heeft, met alles wat daarin is.Ik heb de aarde en de mensen goed en mooi gemaakt.

Wel een rommeltje!
Doordat de mensen tegen Mij hebben gekozen is het zo’n rommeltje geworden. Er kwam zonde (kwaad en onrecht) in hun hart. Vanaf toen ging er veel kapot. Daar ben Ik boos om, en Ik wil dat het kwaad en het onrecht worden bestraft. Toch houd Ik nog steeds van de mensen. Ik zal zorgen dat alles weer goed en mooi wordt.

En wie is Jezus?
Jezus is mijn Zoon! 2000 jaar geleden is Hij onder de mensen komen wonen, door de geboorte uit de maagd Maria.

Wat heeft Hij toen gedaan?
Hij heeft met woord en daad verteld over het Koninkrijk dat Ik voor ogen heb. Hij liet zien hoe de mensen weer voor mij kunnen kiezen. Maar de mensen hebben Hem bespot en op 33 jarige leeftijd is Hij de marteldood gestorven aan een kruis.

Kon U dat niet voorkomen? Hij is toch Uw Zoon?
Jezus wilde zelf niet dat ik dit zou voorkomen! Hij heeft Mij gevraagd om al mijn boosheid over de zonde op hem te richten. We spraken af dat Ik dat zou doen als Hij aan het kruis hing. Daar heeft Hij dus de straf voor al het kwaad en onrecht op Zich genomen.

En wat is er met zijn lichaam gebeurd?
Jezus heeft twee nachten in een graf gelegen en is op de derde dag opgestaan. Daarna is Hij nog bij veel mensen geweest en Hij heeft nog veel over Mij verteld. Hij heeft uitgelegd dat -nu Hij de straf heeft gedragen- het weer goed is tussen Mij en de mensen die bij Mij willen horen.

Waar is Jezus nu dan?
Korte tijd daarna is Hij opgevaren naar de hemel en Hij zit nu op de ereplaats: aan mijn rechterhand.

Maar zien we Hem dan ooit nog terug?
Als ik het tijd vind dan keert Jezus terug van de hemel en zal er recht gedaan worden aan alle mensen. Ik maak Jezus dan koning over alles. In zijn koninkrijk zal alles weer goed en mooi zijn. Er is dan geen pijn of verdriet meer, maar blijdschap, geluk, vrede en rust.

Kan ik daar dan ook bij zijn?
Zeker! Leer Jezus kennen, dank Hem omdat Hij de straf (ook jouw straf!) heeft gedragen. Sluit vriendschap met Hem: Ja Jezus, ik laat U in mijn leven toe. Dan laat Hij jou ook in zijn leven toe en mag je straks wonen in zijn koninkrijk.

Maar….tot die tijd laat U ons dus aan ons lot over?
Absoluut niet! Met de hemelvaart van Jezus heb Ik kort daarna ook mijn Geest gegeven. Die woont nu in de harten van mijn kinderen en is opzoek naar mensen die vol willen worden van mijn vrede en vreugde.

Ik heb ook een vraag aan jou: Ik ben nog steeds op zoek naar mensen die open staan voor Mijn woord. Ik wil dolgraag met hen in contact komen. Ik wil de rommel in hun harten voor ze opruimen. Nu klop Ik aan jouw hart; wil je Mij ook binnen laten?