Vervolg Alpha

Als de Alpha is afgelopen wil je misschien nog meer weten of nog dieper over dingen doorpraten. Dat kan!
Er zijn verschillende mogelijkheden om alleen of in groepsverband verder te gaan. Hieronder zetten we de mogelijkheden op een rijtje.

Prayer Course
“Ik heb geleerd hoe je Gods stem kunt verstaan”
Deze cursus wordt uitgegeven door Alpha Nederland en sluit mooi aan op de Alpha.
De Prayer Course is een reis door het Onze Vader in zes korte filmpjes met bijbehorende gespreksvragen voor elke bijeenkomst. Allemaal ontworpen om in gesprek te gaan over gebed en om je gebedsleven te verdiepen. Elk onderwerp wordt in twee (maandag)avonden uitgediept.
De avonden beginnen om 20.00 (19.45 inloop) en duren tot 21.30.

De onderwerpen zijn:
1. Aanbidding (doel van het gebed)
2. Vragen (kracht van het gebed)
3. Voorbede (standvastigheid in het gebed)
4. Volharding in het gebed (omgaan met teleurstellingen)
5. Luisteren (perspectief in het gebed)
6. Strijd (samenwerken in gebed)
Elke eerste avond van het onderwerp krijgen we een inleiding vanaf een video en praten we daar over door. Aan het eind van de avond krijg je wat huiswerk mee, dat je helpt om de komende twee weken praktisch met het onderwerp bezig te zijn. Elke tweede avond gaan we in op het huiswerk en maken we nog een verdiepingsslag aan de hand van een Bijbeltekst.

De Prayer Course is een prachtige cursus als je je band met God wil versterken en verdiepen.
Een paar reacties van de vorige cursisten:
“Ik heb geleerd hoe je Gods stem kunt verstaan”
“Ik weet weer wat ik kan en mag bidden”
“Ik ben helemaal enthousiast geworden: bidden is echt leuk!”
“Ik heb zoveel meer contact met God gekregen; ik voel nu echt dat Hij dicht bij mij is”
“Ik merk dat het veel gemakkelijker is geworden om tijd te maken om te bidden, gewoon omdat ik er nu echt naar verlang”

Een introductiefilpje vind je hier:

Emmaüscursus
Geschreven als vervolg op de Alpha. Opgebouwd in modules van drie of vier avonden per onderwerp.

Belijdenis-catechesatie
Onderwijs in groepsverband of individueel. Je hebt al de beslissing genomen dat je lid wilt worden van een kerk. Dit doe je door je te laten dopen en/of in het openbaar belijdenis van je geloof af te leggen. Belijdenis-catechesatie bereidt je hierop voor.

Bijbelstudie in jouw wijk
Je hebt nog niet de beslissing genomen dat je lid wilt worden van een kerk. Maar je wilt wel samen met andere christenen meer leren over de Bijbel. We brengen je daarom in contact met een bijbelstudiekring bij jouw in de wijk. Vaak komt zo’n groep eens per week of twee weken bij elkaar om een christelijk onderwerp of een Bijbelboek met elkaar te bespreken.

Individuele gesprekken
Je wilt in alle rust met iemand doorpraten over wat je bezig houdt. Dingen die je hebt meegemaakt, vragen die je nog hebt; alles kun je aan de orde stellen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en veilig.

Bijbelcursus
Je wilt vooral de Bijbel beter leren kennen. Wat staat daar in? Wat betekent dat voor mij? Hoe zit de Bijbel in elkaar? Wie heeft de Bijbel geschreven?
In 25 lessen leer je de Bijbel beter kennen. Je kunt kiezen uit verschillende soorten begeleiding.

Discipelship Explored
Je hebt ervoor gekozen om Jezus te volgen. Maar wat betekent dat voor je dagelijkse leven?
Discipelship Explored is een cursus van acht weken over wat het betekent om Christen te zijn. De cursus wordt in groepsverband gegeven. Elke week wordt een gedeelte van de brief van Paulus aan de Filippenzen besproken.
Deze cursus is uitermate geschikt voor nieuwe christenen. Voor mensen die al wat langer christen zijn, is het een inspirerende opfriscursus.

Christianity Explored
Eén leven. Waar draait het om?
Een cursus van 8 weken die je de kans geeft om na te denken over de grote vragen van het leven. (Waarom zijn we hier op aarde? Is er een God? Waar draait het eigenlijk om in het leven?) En om de persoon te ontdekken die het hart is van het christelijke geloof: Jezus Christus. De cursus bespreekt elke week een deel uit het Markus-evangelie.
Hierover leer je meer op de pagina Christianity Explored.