Links

Meer sites over geloven

Wie is God?
Veel informatie en een echte liefdesbrief voor jou!
www.ikzoekgod.nl
Wie is Jezus?
Gratis online cursus van 5 weken
www.waaromjezus.nl
Waarom geloven?
Site met veel vragen en antwoorden
waaromgeloven.nl
Wat is Pasen?
Hoe zit dat nu met Pasen? Uitleg en gratis online cursus
www.waarompasen.nl
De Alpha-cursus.
Uitleg over de cursus en ervaringen van deelnemers
www.alpha-cursus.nl

Kerken in Deventer

Koningskerk (NGK-CGK) www.koningskerkdeventer.nl
De Bazuin www.debazuin-deventer.nl
De Oase www.filadelfiagemeente.org
De Emmanuelgemeente Deventer www.emmanuelgemeente.nl
De Baptisten Gemeente Deventer www.baptistendeventer.nl

Organisaties

European Christian Mission.
De organisatie waar wij mee samenwerken
www.ecmnederland.nl
Stichting Present.
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden
www.stichtingpresent-deventer.nl
De Wandelpastor.
Voor een eenmalig goed gesprek en luisterend oor
www.wandelpastor.nl/
House of Hope.
Christelijke ontmoetingsplek in de Rivierenwijk
http://www.houseofhopedeventer.nl
Herberg van Ars.
Christelijke ontmoetingsplek in wijk Voorstad
http://www.heiligelebuinus.nl/locaties/pci-caritas/herbergvanars