Giften

Help ons met een gift
De Ontmoeting werkt met vrijwilligers en is geheel afhankelijk van giften.
Helpt u ons om ons werk voort te zetten? Dat kan door een gift aan ons over te maken via Stichting ECM waarbij wij zijn aangesloten. U maakt uw gift dan over op:

IBAN NL 02 INGB 0000 2549 97 ten name van Stichting ECM-Nederland, onder vermelding van: Fonds Cloo.

Of gebruik het donatieformulier op de site van ECM.

U kunt uw gift aftrekken van de belasting.
Heel erg bedankt!

NB: u kunt ons ook op andere manieren helpen. Kijk voor meer informatie op het tabblad Meehelpen.