Christianity Explored

Eén leven. Waar draait het om?
Christianity Explored is een korte cursus die je helpt iets te begrijpen van het christelijk geloof en het leven van Jezus. In zeven avonden en één zaterdag worden drie vragen besproken die dicht bij het hart van het christelijke geloof komen: Wie is Jezus? Waarom kwam Hij? En wat betekent het om Hem te volgen?

Christianity Explored is een cursus die je de kans geeft om na te denken over de grote vragen van het leven. En om de persoon te leren kennen die het hart is van het christelijke geloof.

Programma
Het programma behandelt de volgende onderwerpen:
Goed nieuws: Waarom deze cursus?
Identiteit: Wie is Jezus?
Zonde: Waarom kwam Jezus?
Het kruis: Waarom stierf Jezus?
De opstanding: Waarom stond Jezus op?
Genade: Hoe kan God ons aannemen?
Kom en sterf: Wat betekent het om Jezus te volgen?

Over deze onderwerpen praten we op zeven avonden en één zaterdag.
De avonden gaan zo:
19.45 : inloop, koffie
20.00 : opening
20.15 : video over het onderwerp
20.30 : praten over het onderwerp
21.30 – 22.00: afsluiting
Hoe de zaterdag gaat vertellen we je tijdens de cursus.

Laagdrempelig
Van de cursusdeelnemers wordt niet verwacht dat zij bidden, zingen of hardop iets voorlezen. Zij kunnen wel al hun vragen kwijt. Maar je kunt ook in de cursusgroep komen en alleen maar luisteren.